Miljöpolicy

Scrolla för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

Miljöpolicy

Vi på Fjällexpressen arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från våra resor. Genom att sätta mål, ta fram och genomföra handlingsplaner, följa upp och utvärdera vår verksamhet kan vi använda våra resurser där de gör störst nytta. Att få fler att åka kollektivt, att öka andelen helt förnybara drivmedel och samtidigt minska den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen är de mest centrala delarna i arbetet att minska våra resors miljöpåverkan. Från och med säsongen 2019-2020 drivs Fjällexpressens bussar med fossilfritt bränsle. Ett redan klimatsmart resande till den svenska fjällvärden blir därmed än mer skonsamt för miljön.

Samtliga ordinarie bussar som går i trafik för Fjällexpressen kommer att tankas med HV0100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som är ett förnybart drivmedel för dieselmotorer. Bussarna kommer att kännas igen genom att de är designade med Fjällexpressens logotyp och med en logotyp för HVO. Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför i form av reseproduktion och persontrafik. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i vår småländska företagskultur. Hur kan vi uppnå detta?

  • Motivera och informera våra medarbetare och förmå dem att ta stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter och uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.
  • Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
  • Tillämpa en inköpsplan som eftersträvar att minska vår klimatpåverkan genom bättre fordon och bränsle.
  • Planera våra körningar och tillämpa sparsam körning för att minska vår klimatpåverkan till följd av minskad tomkörning och minskad drivmedelsanvändning.
  • Arbeta för en kontinuerlig förbättrad och förenklad hantering av kemikalier och avfall.