Integritetspolicy

Scrolla för att läsa mer

 

 

 

 

 

 

Integritetspolicy

Mekka Traffic koncernen (härefter ”Mekka”) värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi samlar in och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med din integritet i fokus. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra digitala kanaler till exempel webbplats, bokningssystem, konton i sociala medier och e-post samt när du beställer någon av våra tjänster via våra digitala kanaler eller via telefon. Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande samt beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med nyttjandet av alla våra tjänster.

Vilken information samlar vi in och när raderas den?

När du beställer och/eller använder någon av våra digitala kanaler kan vi, beroende på vilken tjänst du använder, komma att samla in uppgifter om dig som till exempel namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Mekkas tjänster och för vissa tjänster även platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Vidare kan Mekka komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Mekkas tjänster. Däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på vår webbplats eller dess tjänster, att du kommunicerar med Mekka och andra via Mekkas plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär, via telefon eller anmäler dig till evenemang som Mekka anordnar.

När du bokar resor hos oss via telefon, våra digitala kanaler eller våra övriga kontaktvägar sparar vi dina uppgifter för att hantera er bokning, eventuella tillval, och för att skicka nyhetsbrev med erbjudande, aktuella händelser och inspiration. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev via en länk i varje utskick som görs via e-post. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner genom våra digitala kanaler eller andra kontaktvägar, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Cookies

Om du besöker oss eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier, det vill säga tredjepartsplattformar i exempelvis Facebook, Instagram och Twitter, kan Mekka komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Mekka har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder våra digitala kanaler. Vår tredjepartsleverantör, inklusive Viva Display, visar annonser på webbplatser. De använder cookies för att visa annonser för dig baserat på ditt besök på den här och andra webbplatser. 

Hitta och ta bort cookies

Alla webbläsare fungerar på olika sätt. För att inaktivera cookies ska du leta efter hjälpfunktionen i din webbläsare där du kan få information om hur du ändrar inställningarna för cookies. Om du inaktiverar cookies kan du gå miste om erbjudanden från Fjällexpressen. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter. 

Läs mer om cookies här.

Vad gör vi med din information?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Mekka Traffic AB eller bolag i Mekka koncernen, eller deras respektive biträden, för följande ändamål.

 • Att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. Laglig grund för behandlingen: fullgörande av avtal.
 • Att administrera kundförhållandet, till exempel för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig information, erbjudanden och tjänster som du begär från oss. Laglig grund för behandlingen: fullgörande av avtal.
 • Att vi ska kunna kommunicera med dig via kundservice, e-postformulär och i våra konton i sociala medier. Laglig grund för behandlingen: fullgörande av avtal. 
 • Att administrera marknadsföringsaktiviteter. Laglig grund för behandlingen: intresseavvägning.
 • Marknadsföringsändamål. Däribland för marknadsföring via e-post (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post). Laglig grund för behandlingen: samtycke.
 • Att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Mekka och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster. Laglig grund för behandlingen: samtycke.
 • För intern felsökning, tester och statistiska ändamål. Laglig grund för behandlingen: intresseavvägning.
 • Att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på samt generell affärsutveckling och utforska nya affärsmöjligheter. Laglig grund för behandlingen: intresseavvägning.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraaktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

Leverantörer och underleverantörer

Mekka kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Integritetspolicy. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer, ser vi till att de uppfyller de krav på dataskydd som stadgas i Dataskyddsförordningen.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag och leverantörer av tjänster för identitetsuppslag.

Betaltjänstleverantör

Mekka kan komma att dela din information med utvalda betaltjänstleverantörer när en återbetalning eller betalning sker med ett kredit- eller kontokort eller direkt banköverföring.

Mekka Traffic koncernen

Din information kan komma att delas med företag inom Mekka Traffic koncernen.

Myndigheter

Mekka kan komma att lämna ut nödvändig information till tredje part inklusive exempel polisen, Skatteverket eller annan myndighet om vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut sådan uppgift eller om du har godkänt att vi gör det.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Mekka Traffic koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Mekka kommer att vidta alla rimliga kontraaktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraaktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraaktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav enligt bokföringslagen, sparar vi endast data så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte. 

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Du begär ut ett registerutdrag via blankett som du fyller i och skickar in till oss via brev. Blanketten hittar du här. Vi skickar sedan registerutdraget till din folkbokföringsadress.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Du har möjlighet att välja bort vissa specifika funktioner. Vi kommer alltid att respektera ditt val. 

Kontakt personuppgiftsansvarig

Mekka Traffic AB är registrerat hos Bolagsverket med org.nr 556201-5262 med adress Box 853, 391 28 Kalmar. Mekka Traffic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Mekka Traffic AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Kontakt för frågor kring Mekka Traffic ABs hantering av dataskydd når du via info@mekkatraffic.se, och via telefon, 0480-42 55 55. 

Ändring av denna integritetspolicy

Mekka kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Mekkas webbsidor. Senast uppdaterad: 2021-10-04